Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 10/2020 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.11.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2019 Г., ОСГК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.11.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2019 Г., ОСГК НА ВКС

Български English

 

Анотация

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 17.06.2019 г. на председателя на ВКС, с което въз основа на предложение на заместника на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия е сезирано Общото събрание на Гражданската колегия за приемане на тълкувателно решение поради констатирана противоречива практика на съдилищата по въпроса:

"Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?"

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта