Начало Архив на броевете 2021 БРОЙ № 3/2021 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОБВИНЕНИЕ - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОБВИНЕНИЕ - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Български English

Автор

Георги Тушлеков

 

Анотация

В статията се акцентира на въпросите кой, кога и как може да изменя обвинението по дела от общ характер. Посочено е, че по принцип изменение на публичното обвинение е правомощие, което притежава единствено прокурорът, но е отбелязано едно изключение от правилото - когато на съдебното следствие частният обвинител поиска съдът да се произнесе с присъдата и за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия (чл. 287, ал. 5 НПК). Обърнато е внимание, че изменение на обвинението от прокурора може да бъде извършено само на етап „Съдебно следствие“ пред първоинстанционнен съд. Маркирана е процедурата по изменение на обвинението и са посочени правни последици от промяната на обвинителната теза на прокурора.

Авторът се позовава на 32 съдебни акта от практиката на ВКС и ВС.

 

Ключови думи

изменение на обвинението; прокурор; съдебно следствие

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта