Начало Архив на броевете 2021 БРОЙ № 4/2021 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА КАТО ОПРАВДАВАЩО ДЕЯНИЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВО

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА КАТО ОПРАВДАВАЩО ДЕЯНИЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВО

Български English

Автор

Мирослав Овчаров

 

Анотация

Статията представя съдържателен анализ на изпълнението на закона като оправдаващо деянието обстоятелство в опит да се изясни неговата същност и значението му в българското наказателно право. Обосновано е отхвърлено наложеното у нас разбиране за този институт като изключващо обществената опасност основание. Въз основа на това аргументирано се предлага de lege ferenda изричното нормативно уреждане чрез нова ал.3 на чл.9 от Наказателния кодекс на изпълнението на закона като обстоятелство, изключващо престъпния характер на деянието с оглед неговата правомерност.

 

Ключови думи

оправдаващо деянието обстоятелство; изпълнение на закона; наказателен кодекс; непрестъпни съставомерни деяния;

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта