Начало Архив на броевете 2021 БРОЙ № 5/2021 ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ СМИСЛОВИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ ПОНЯТИЯ „ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ“ И „ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ“

ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ СМИСЛОВИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ ПОНЯТИЯ „ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ“ И „ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ“

Български English

Автор

Гл. ас. д-р Дарина Димитрова

 

Анотация

В настоящата работа се изследва смисловото съдържание на терминологичните понятия „придобиване на научни степени“ и „заемане на академични длъжности“ в контекста на академичната автономия и свързаната с нея децентрализация на процедурите за академично израстване, както и във връзка с принципа за свободен избор на научно развитие. Въз основа на нормативния анализ са изведени някои основни разлики в съдържанието на „придобиване на научни степени“ и „заемане на академични длъжности“ като термини от Закона за развитието на академичния състав в Република България. В резултат на изследването са направени изводи и обобщения относно приложимата правна уредба, както и предложения за усъвършенстване на законодателството за академичното развитие.

 

Ключови думи

придобиване на научни степени, заемане на академични длъжности, научно развитие, академично развитие.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта