Начало Архив на броевете 2021 БРОЙ № 6/2021 ПРАВНА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАВНА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Български English

Автор

Гл. ас. д-р Александра Вълчева

 

Анотация

Десетилетия наред Европейският съюз предприема редица действия и мерки, насочени към осигуряване на ефективна защита на потребителите и гарантиране на правата им. Те са част от стратегическата цел на Съюза за повишаване качеството на живот на европейските граждани. Потвърждение за този подход на Съюза са множеството юридически актове, приети в европейското право с цел гарантиране правата на потребителите в различните обществени сектори. Независимо от постигнатия напредък в анализираната област, в редица държави - членки все още съществуват проблеми, които възпрепятстват пълноценното реализиране на правата на потребителите. Днес, в условията на пандемията от COVID - 19, Европейският съюз и държавите – членки следва да полагат още по - големи усилия за гарантиране правата на потребителите, които са пряко засегнати от негативните последици на настоящата световна здравната криза.

 

Ключови думи

защита на потребителите, Европейски съюз, правна рамка, юридически актове, права, хармонизиране, COVID - 19

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта