Начало Архив на броевете 2022 БРОЙ № 9/2022 ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

 

Анотация

Статията е свързана с института на електронните доказателства в наказателното производство. За нуждите на същото, те са регламентирани в Наказателния кодекс (НК)като „компютърни данни“ (чл.93, ал.1, т.22)и като „компютърни информационни данни“, регламентирани например в чл.159, ал.1 и чл. 163, ал.2, ал.6 и ал.7 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Статията разглежда мястото им в наказателното производство, без значение от неговата фаза – досъдебна или съдебна. По своя характер тези „данни“ се събират, проверяват и оценяват в наказателното производство като „доказателства“ по смисъла на чл.104 от НПК. Същите се събират със съответни действия по разследване или съдебни следствени действия в зависимот от фазата на наказателното производство. Настоящата статия представя практическата полза от използването на този институт, както и някои проблеми, които възникват пред органите на наказателното производство по отношение на правилното разбиране и тълкуване на тези разпоредби.

 

Ключови думи

наказателно производство, разследване, доказателства, доказателствени средства.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта