Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 9/2012 МЪЛЧАНИЕТО НА НЕКОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН И ФИКЦИЯТА ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1 АПК

МЪЛЧАНИЕТО НА НЕКОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН И ФИКЦИЯТА ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1 АПК

Български English

Автор

Васил Петров (съдия)

 

Анотация

Настоящата статия разглежда един аспект на мълчанието на администрацията с важни практически последици, както и със значение за теорията на мълчаливия отказ на администрацията. Разглежда се хипотезата, при която гражданин или организация на граждани е подал искане за издаване на административен акт до некомпетентен административен орган, а последният не е изпълнил задължението си да препрати искането и преписката на компетентния административен орган. Статията търси отговора на въпросите: формира ли се мълчалив отказ в случая и какви са правомощията на съда в случая при съдебно обжалване.

 

Ключови думи

мълчанието на администрацията, мълчаливия отказ, искане за издаване на административен акт, некомпетентен административен орган, препращане на искането и преписката, правомощия на съда

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта