БРОЙ № 11/2021

Български English
БРОЙ № 11/2021

Съдържание :

ПРАВО НА ЕС:

Locked - ДЕЙСТВИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРИЛАГАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС - проф. д.ю.н. Атанас Семов

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ПОЛЗВАТ ЛИ СЕ С ПРИВИЛЕГИЯТА ПО ЧЛ. 136, АЛ. 1, Т. 1 ЗЗД ДЪЛЖИМИТЕ, НО НЕЗАПЛАТЕНИ АВАНСОВО ОТ ВЗИСКАТЕЛЯ ТАКСИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО? - Румен Неков

Анотация / Отвори в PDF

Locked - НЯКОИ РАЗМИСЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ПОСТАВЕНИ В НОВОТО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 4/2021 Г. НА ОСГТК НА ВКС - Филип Радинов

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта