БРОЙ № 8/2013

Български English
БРОЙ № 8/2013

Съдържание :

Тематичен брой "Право, религия, толерантност":

Locked - 1700 ГОДИНИ ОТ МИЛАНСКИЯ ЕДИКТ - НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ НА РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ - Проф. д-р Димитър Токушев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - „МИЛАНСКИЯТ ЕДИКТ” И ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ - Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”? - Проф. д-р Мария Костова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - МОДЕЛИ НА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ - Гл. ас. д-р Мартин Белов

Анотация / Отвори в PDF

Locked - РЕЛИГИОЗНИТЕ СЪДИЛИЩА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ - Гл. ас. Снежана Цекова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В КОНСТИТУЦИОННОПРАВНАТА ТЕОРИЯ И В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ - Гл. ас. д-р Петър Илиев

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ТРУДОВОТО ПРАВО - Доц. д-р Ивайло Стайков

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта