БРОЙ № 2/2017

Български English
БРОЙ № 2/2017

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ЗА ИСКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ЗЗД И СВЪРЗАНИ С НЕГО ВЪПРОСИ НА НИЩОЖНОСТТА, ПАВЛОВИЯ ИСК И СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Unlocked - ИМА ЛИ ДЖИРОТО НА АКЦИИ ВТОРИЧНА, ОБСЛУЖВАЩА ФУНКЦИЯ? - Арно Мамасян, съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко."

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - КОМЕНТАР ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г. - Борис Милчев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЮРИСКОНУСЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - Даниела Симеонова–Коруджиева

Анотация / Отвори в PDF

МЕДИЦИНСКО ПРАВО:

Locked - ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - Илияна Митева

Анотация / Отвори в PDF

РЕЦЕНЗИИ:

Locked - НОВА КНИГА, ПОСВЕТЕНА НА МАЛЦИНСТВАТА - Гл. ас. Ангел Шопов

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.02.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.01.2017 Г. - 20.02.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 12/2017 - БР. 17/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта