Home Archive 2017 ISSUE № 2/2017

ISSUE № 2/2017

Български English
ISSUE № 2/2017

Content:

CIVIL LAW:

Locked - ЗА ИСКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 3 ЗЗД И СВЪРЗАНИ С НЕГО ВЪПРОСИ НА НИЩОЖНОСТТА, ПАВЛОВИЯ ИСК И СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Unlocked - ИМА ЛИ ДЖИРОТО НА АКЦИИ ВТОРИЧНА, ОБСЛУЖВАЩА ФУНКЦИЯ? - Arno Mamasyan

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Locked - КОМЕНТАР ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г. - Boris Milchev

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ОБНАРОДВАНИ СА ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЮРИСКОНУСЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

MEDICAL LAW:

Locked - ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - Iliyana Miteva

Annotation / PDF

REVIEWS:

Locked - НОВА КНИГА, ПОСВЕТЕНА НА МАЛЦИНСТВАТА - Chief Asst. Prof. Angel Shopov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.02.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.01.2017 Г. - 20.02.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 12/2017 - БР. 17/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map