Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017

ISSUE № 6/2017

Български English
ISSUE № 6/2017

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Unlocked - ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС - Hristofor Manchev, Zdravko Ivanov

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - ТЕМПОРАЛНИ ГРАНИЦИ НА ОСПОРВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Georgi Nedev

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВЪЗЗИВНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УГЛАВНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО - Dimitria Darmonska

Annotation / PDF

INTERNATIONAL LAW:

Locked - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО КОСМИЧЕСКО ПРАВО С ОГЛЕД ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕБЕСНИ ТЕЛА - Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 18.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.05.2017 Г. – 31.05.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 36/2017 - БР. 43/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map