Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017

ISSUE № 8/2017

Български English
ISSUE № 8/2017

Content:

LABOUR LAW:

Locked - САМОНАЕТО ЛИЦЕ - Nenko Salchev

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРИХВАЩАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНО С ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЗЕМАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА БАНКА - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

MEDICAL LAW:

Locked - ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - Iliyana Miteva

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Unlocked - НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА – ОСНОВНА ПРОЦЕСУАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА - Vanya Todorova

Annotation / PDF

EU LAW:

Locked - КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕДНА СТРАНА, И ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА - Boris Yovchev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 10.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 20.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.07.2017 Г. - 31.08.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 56/2017 - БР. 70/2017)

Annotation / PDF

EXPECT THE NEXT ISSUE:

Locked - ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ - Prof. Ognyan Stamboliev, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map