Home Archive 2017 ISSUE № 10/2017

ISSUE № 10/2017

Български English
ISSUE № 10/2017

Content:

BASIC LEGAL THEORY:

Locked - ПОНЯТИЕ ЗА ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО И СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИЗТОЧНИК И ФОРМА НА ПРАВОТО - Anna Ashot Hakobyan

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ОТНОСНО ПРЕДПОСТАВКИТЕ НА ИСКА ПО ЧЛ. 59, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - Prof. Valentina Popova, PhD, Prof. Metodi Markov, LL.D.

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - ВКС ЗА ПАРОДИЯТА В КОНТЕКСТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО – РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 02.08.2017 Г. ПО Т. Д. № 1771/2016 Г., ВКС, І Т. О. - Peter Petrov

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ФОРМУЛАТА ЗА УСПЕХ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИНДВИДУАЛЕН ПОДХОД ИЛИ НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ? - Hristofor Manchev, Zdravko Ivanov

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ОБЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ - Chief Asst. Prof. Nadezhda Hristova, PhD

Annotation / PDF

EU LAW:

Unlocked - ПРАВИЛА И ПРИНЦИПНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ - Tzvetoslav Mitev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.10.2017 Г. – 31.10.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 79/2017 – БР. 87/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map