Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 11/2012 ЕДИН НОВ НАУЧЕН ТРУД ПО ПРАВО

ЕДИН НОВ НАУЧЕН ТРУД ПО ПРАВО

Български English

Автор

Проф. д-р Симеон Тасев

 

Анотация

Статията е посветена на Монографичния труд „Заповедно производство”, на доц. д-р Силви Чернев - първото в нашата правна доктрина оригинално, систематично и цялостно теоретично изследване на въпроси с изключително широко приложно поле.

Институтът на „заповедното производство” беше въведен с действащия ГПК от 2008 г., след около 60 години отсъствие от правната уредба. Трудът е разработен на основата на широк исторически и сравнително-правен анализ. В него са изследвани отделните елементи на заповедното производство (чл. 410 - 425 ГПК) и техните връзки и взаимодействия. Направен е и анализ на резултатите от изследването и препоръки за усъвършенстване на правната уредба.

 

Ключови думи

заповедно производство, ГПК

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта