Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 11/2012 НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОБРАТНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОБРАТНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Български English

Автор

Проф. д-р Поля Голева

 

Анотация

В статията е анализирана Директива 2012/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на чл. 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни.

Авторът разглежда ограниченията на придобиването на собствени акции от дружеството, като съпоставя идеите, залегнали в горецитираната директива с действащата у нас правна уредба на придобиването на собствени акции, като се спира и на правната същина на някои от понятията в разглежданата област.

Важна новост, която въвежда Директивата, се отнася до непрякото придобиване на собствени акции от едно акционерно дружество, което може да заобиколи нормите за ограничаване на придобиването.

 

Ключови думи

акционерно дружество, придобиване на собствени акции, Директива 2012/30/ЕС

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта