Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 3/2013 ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА ДАРЕНИЕТО ПОРАДИ ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ ДА ДАВА ИЗДРЪЖКА НА ДАРИТЕЛЯ

ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА ДАРЕНИЕТО ПОРАДИ ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ ДА ДАВА ИЗДРЪЖКА НА ДАРИТЕЛЯ

Български English

Автор

Проф. д-р Поля Голева

 

Анотация

Статията е провокирана от образуваното на 11.01.2013 г. от председателя на Върховния касационен съд тълк. д. № 1/2013 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Налице ли е непризнателност, ако надареният не предостави поисканата от дарителя издръжка поради липса на достатъчно средства да издържа себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, или непризнателност е налице независимо от материалните възможности на надарения, докато разполага с надареното, до неговото изчерпване.

Авторът тълкува разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. "в" от Закона за задълженията и договорите, която предвижда че дарението може да бъде отменено, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. На основа на направеното тълкуване, обосновано с богата съдебна практика, авторът разглежда предпоставките за отмяна на дарението.

 

Ключови думи

дарение, отмяна на дарение, непризнателност, ЗЗД, Закон за задълженията и договорите, чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта