Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 6/2014 НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Български English

Автор

Проф. д-р Поля Голева

 

Анотация

В брой 40 от 2014 г. на „Държавен вестник” беше публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С изключение на някои разпоредби законът влиза в сила от 1 юли 2014 г.

Обемът на измененията и допълненията е внушителен. Стремежът на законодателя е да се подобри уредбата, да създаде нови допълнителни механизми за ефективното му прилагане.

В настоящата статия авторът очертава рамките на нововъведенията в закона. Статията няма претенцията да изчерпи всички промени и допълнения, нито да даде обстоен анализ на тях. Авторът обаче представя някои важни моменти като се спира на промените, засягащи общите въпроси на правната уредба на обществените поръчки:

I.     Промени в дефинирането на строителството;

II.     Промени и допълнения в уредбата на изключенията от ЗОП;

III.   Новите положения в общите правила за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

IV.   Промени и допълнения досежно договорите за обществени поръчки;

V.    Промени в процедурата за избор на изпълнител;

VI.    Промени в обжалването и контрола.

 

Ключови думи

обществени поръчки, Закон за обществените поръчки, строителство, възлагане на обществена поръчка, договор за обществена поръчка, избор на изпълнител

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта