Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 6/2014 ОСОБЕНОСТИ НА ПРАВОПРИЕМСТВОТО ВЪВ ВЗЕМАНИЯ И В ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ОСОБЕНОСТИ НА ПРАВОПРИЕМСТВОТО ВЪВ ВЗЕМАНИЯ И В ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Български English

Автор

Стоян Ставру

 

Анотация

Конкретният въпрос, върху който се спира настоящото изложение, е въпросът за ефекта от сключването на договор по чл. 15 ТЗ за включените в състава на търговското предприятие вземания – вземания на отчуждителя към трети лица (активи на търговското предприятие) и вземания на трети лица към отчуждителя (пасиви на търговското предприятие).

Възникващите въпроси ще бъдат разгледани през призмата на конкретната хипотеза на прехвърляне на търговско предприятие, част от което е договор за наем, по който отчуждителят се явява наемател. Прехвърлянето на търговското предприятие в този случай включва и прехвърляне на наемното правоотношение като съвкупност от взаимно свързани права и задължения. Разбира се, направените изводи могат да бъдат приложени и в други конкретни случаи, но за целите на практическото демонстриране на важността на поставените въпроси изложението изхожда от посочения конкретен пример.

 

Ключови думи

прехвърляне на търговско предприятие, търговско право, Търговски закон, договор за наем

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта