Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 1/2015 ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Български English

Автор

Димитър Иванов

 

Анотация

Въпросите, които Законът за особените залози повдига, заслужават вниманието на правната доктрина. Практическата приложимост на особените залози е осезаема и конкуренцията между изпълненията по извънсъдебния частен ред на ЗОЗ и принудителните изпълнения по реда на ГПК и ДОПК са все по-често срещано явление. Настоящата статия си поставя за цел да разгледа някои от по-спорните разпоредби на ЗОЗ, като опита да даде отговор на въпросите за тяхната същност, обхват и начин на приложение и от друга страна да провокира дискусия, която да бъде насочена към максимално „разкодиране” на колкото се може повече разпоредби, които създават проблеми във връзка с тяхното тълкуване и приложение.

 

Ключови думи

особен залог, вписан запор, орган по принудително изпълнение, депозитар, конкуренция

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта