Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 1/2015 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Български English

Автор

Д-р Атанас Иванов, съдия

 

Анотация

Въпросите, свързани с доказателствената сила по Гражданско процесуалния кодекс (ГПК) са не малко и са с различен характер. Те са изследвани в нашата правна доктрина и има постановени редица решения в съдебната практика. Но независимо от това все още се срещат случаи на различни тълкувания в практиката относно това какво е съдържанието на доказателствената сила, относно същността на доказателствената сила като правна характеристика на документа като доказателствено средство в гражданския процес, за характеристиката й на средство и способ на законодателя за гражданскопроцесуална регламентация на документа. Предмет на настоящото изследване са тези въпроси, без да се претендира за изчерпателност. 

 

Ключови думи

граждански процес, ГПК, доказателствена сила, доказателствено средство

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта