Home Archive 2015 ISSUE № 1/2015 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Български English

Author

Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

 

Annotation

Въпросите, свързани с доказателствената сила по Гражданско процесуалния кодекс (ГПК) са не малко и са с различен характер. Те са изследвани в нашата правна доктрина и има постановени редица решения в съдебната практика. Но независимо от това все още се срещат случаи на различни тълкувания в практиката относно това какво е съдържанието на доказателствената сила, относно същността на доказателствената сила като правна характеристика на документа като доказателствено средство в гражданския процес, за характеристиката й на средство и способ на законодателя за гражданскопроцесуална регламентация на документа. Предмет на настоящото изследване са тези въпроси, без да се претендира за изчерпателност. 

 

Keywords

граждански процес, ГПК, доказателствена сила, доказателствено средство

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map