Home Current issue

Current issue

Български English

Content:

ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО:

Locked - ОСНОВНИ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО - Anna Ashot Hakobyan

Annotation / PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, УЧРЕДЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И НАСЛЕДЯВАНЕТО - Проф. д-р Поля Голева

Annotation / PDF

Locked - ЗА КАКВО ПЛАЩА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ? - Кристина Стефанова

Annotation / PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРИ НАСЛЕДЕНИ АКЦИИ - Проф. д-р Огнян Стамболиев

Annotation / PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ПРАВОТО НА ТРУД НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВЕЖДАНИЯ – СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ - Илияна Митева

Annotation / PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - ПОСТАНОВКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО, СЪГЛАСНО УРЕДБАТА В STRAFGESETZBUCH – НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА ГЕРМАНИЯ - Лидия Пенева

Annotation / PDF

КРИМИНАЛИСТИКА:

Locked - ПРЕТЪРСВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ - Искра Владова-Недкова

Annotation / PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 71/2017 – БР. 78/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map