Current issue

Content

 
Home Current issue

Current issue

Български English

Content:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Проф. д-р Валентина Попова

Annotation / PDF

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС - Христофор Манчев, Здравко Иванов

Annotation / PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - ТЕМПОРАЛНИ ГРАНИЦИ НА ОСПОРВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Георги Недев

Annotation / PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВЪЗЗИВНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УГЛАВНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО - Димитрия Дърмонска

Annotation / PDF

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО:

Locked - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО КОСМИЧЕСКО ПРАВО С ОГЛЕД ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕБЕСНИ ТЕЛА - Гл. ас. д-р Иво Цеков

Annotation / PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 18.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.05.2017 Г. – 31.05.2017 Г.)

Annotation / PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 36/2017 - БР. 43/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map