Home Archive 2015 ISSUE № 1/2015

ISSUE № 1/2015

Български English
ISSUE № 1/2015

Content:

TRADE LAW:

Locked - ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ И АВТОРСКОТО ПРАВО В ИНТЕРНЕТ - Peter Petrov

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ... - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Unlocked - EQUALITY, NON-DISCRIMINATION AND GROUNDS IN THE JURISPRUDENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA - Blagoy Deliev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (10.12.2014 Г. - 14.01.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 101/2014 - БР. 4/2015)

Annotation / PDF

USEFUL:

Unlocked - СИЕЛА СТРОИТЕЛ - ЗА МОДЕРНИЯ СТРОИТЕЛ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map