CIVIL PROCESS

Български English
ISSUE № 1/2015

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ... - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА В ГРАЖДАНСКОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map