Home Archive 2015 ISSUE № 1/2015 КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ И АВТОРСКОТО ПРАВО В ИНТЕРНЕТ

КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ И АВТОРСКОТО ПРАВО В ИНТЕРНЕТ

Български English

Author

Peter Petrov

 

Annotation

Твърде голямо внимание в последните години се обръща в научните среди на проблемите на авторското право (АП) в контекста на интернет разпространението на произведения. Повечето изследвания са концентрирани върху определени въпроси и дават възможност за фрагментиран, не и обобщен поглед върху проблематиката. В частност рядко може да се намери научен труд, който да е фундаментално насочен към това какво представлява интернет от авторскоправна гледна точка. За да се отговори на този въпрос, е необходим правен анализ, който включва изследване на следните въпроси: влиза ли в колизия защитата на АП с други права на потребителите, каква е релацията между тях, кое от тези права има примат при такъв конфликт, как трябва да бъде решен и т.н. В набора от други важни права при разпространение на информация изпъква правото на всяко лице да бъде информирано и свободно да изразява мнение. Конфликтът между упражняване на това право и защитата на АП е толкова съществен, че е обосновано да се твърди, че решаването му по научен път може да внесе яснота какво представлява интернет от авторскоправна гледна точка. В настоящата кратка статия ще бъде направен опит да се разследват връзките между правото на свободно слово и АП в контекста на интернет разпространението.

 

Keywords

интернет, авторско право, свободно слово

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map