Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 4/2015 „ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК

„ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова

 

Анотация

В статията се споделя разбирането, че отмяната на влезли в сила съдебни решения по Глава 24-та ГПК представлява самостоятелен и различен от исковия, гражданскопроцесуален защитно-санкционен способ при гражданско правонарушение, който има собствени цели и собствен предмет. Този предмет е процесуалното по своя характер, потестативно право да се получи отмяна на влязло в сила неправилно съдебно решение, чието съществуване и параметри ВКС трябва да изследва в дейността си по преценка на основателността на производството по отмяна. В контекста на това разбиране се предлагат и отговори на някои от въпросите, поставени в тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

 

Ключови думи

отмяна на влязло в сила решение, граждански процес

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта