Home Archive 2015 ISSUE № 4/2015 „ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК

„ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

 

В статията се споделя разбирането, че отмяната на влезли в сила съдебни решения по Глава 24-та ГПК представлява самостоятелен и различен от исковия, гражданскопроцесуален защитно-санкционен способ при гражданско правонарушение, който има собствени цели и собствен предмет. Този предмет е процесуалното по своя характер, потестативно право да се получи отмяна на влязло в сила неправилно съдебно решение, чието съществуване и параметри ВКС трябва да изследва в дейността си по преценка на основателността на производството по отмяна. В контекста на това разбиране се предлагат и отговори на някои от въпросите, поставени в тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

 

Keywords

отмяна на влязло в сила решение, граждански процес

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map