Home Archive 2015 ISSUE № 4/2015

ISSUE № 4/2015

Български English
ISSUE № 4/2015

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Unlocked - СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПАВЛОВИЯ ИСК И ИСКА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО - Ventsislav Petrov

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ВЪРХУ ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - Nikolay Rumyanov Nikolov

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - „ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО” В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ ПО ГПК - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОТНОВО ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - НАМАЛЯВАНЕ НА АДВОКАТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Ivaylo Vasilev

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 22/2015 - БР. 28/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map