Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 9/2016 ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Български English

Автор

Ивайло Василев, Доц. д-р Люба Панайотова

 

Анотация

С Разпореждане от 12.10.2015 г. на председателя на ВКС Лозан Панов образуваното тълк. дело № 1/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено с нова т. 3, в която е поставен за решаване следният въпрос:

„След извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?”.

Настоящата статия има за цел да предложи отговор на този въпрос, като предостави на читателите на сп. „Норма” тълкуване на чл. 175, ал. 1 ЗЗД и анализира процесуалните и материални аспекти на вписването на възбраните в светлината на интересите на взискателя, който е останал неудовлетворен след публичната продан на недвижимия имот, и на купувача на недвижимия имот.

 

Ключови думи

възбрани, публична продан на недвижим имот, заличаване, действие на вписването, купувач в публичната продан на недвижим имот, съдебен изпълнител, чл. 175 ЗЗД

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта