БРОЙ № 9/2016

Български English
БРОЙ № 9/2016

Съдържание :

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Ивайло Василев, Доц. д-р Люба Панайотова

Анотация / Отвори в PDF

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - СЪХРАНЕНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА САМОРЪЧНОТО ЗАВЕЩАНИЕ - Лидия Пенева

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - Илияна Митева

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Unlocked - ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО РЕДА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 04.07. - Гл. ас. д-р Петър Бончовски

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 74/2016 – БР. 85/2016)

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 29.09.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2015 Г., ОСС ОТ ГК И ТК НА ВКС И ОСС ОТ I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.08.2016 Г. – 31.10.2016 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта