Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 9/2016 ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Български English

Автор

Илияна Митева

 

Анотация

Хората с увреждания са част от съвременното общество, която има по-специфични потребности в сравнение с останалите индивиди, но това не означава, че те не са равнопоставени членове на обществото, а просто, че се нуждаят от достъпна среда, за да се осъществи от практическа гледна точка упражняването на законните им права, а също така и по-качественото им взаимодействие с институциите, както в национален, така и в международен мащаб. Пред тях стоят множество проблеми от различни сфери на обществения живот, които по естеството си са от дискриминационен, трудов и медидински характер, като една от нуждаещите се от качествена уредба области е именно тази с достъпа на хора с увреждания до медицински услуги. Темата именно в този аспект не е изследвана и се нуждае от анализ и предложения за усъвършенстване на законодателството. Именно затова в статията ще разгледаме проблема, така както е уреден в съответните нормативни актове, а именно Конвенцията за правата на хората с увреждания, Конституцията на Република България, Закона за интегерация на хората с увреждания, Закона за здравето, Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта