Home Archive 2016 ISSUE № 9/2016

ISSUE № 9/2016

Български English
ISSUE № 9/2016

Content:

PROPERTY LAW:

Locked - ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Ivaylo Vasilev, Assoc. Prof. Lyuba Panayotova, PhD

Annotation / PDF

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - STORAGE AND DISCLOSURE HAND WRITTEN TESTAMENT. - Lidia Peneva

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - Iliyana Miteva

Annotation / PDF

EU LAW:

Unlocked - ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО РЕДА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 04.07. - Chief Asst. Prof. Petar Bonchovski, PhD

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 74/2016 – БР. 85/2016)

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 29.09.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2015 Г., ОСС ОТ ГК И ТК НА ВКС И ОСС ОТ I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.08.2016 Г. – 31.10.2016 Г.)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map