ГРУПОВИЯТ ДОГОВОР

Български English

Автор

Проф. д-р Поля Голева

 

Анотация

Предмет на изследването са договорите, които пораждат права и задължения за трети лица, които не са ги сключили и не са направили волеизявления, но се обвързват от тях. Туксеизключват договорите, сключени чрез представители – законни или доброволни, защото те изразяват волята на същинските страни по договора и пораждат пряки последици за тях.

Авторът анализира тези договори, които се сключват от едни лица, а защитават интересите на други лица, като пораждат желаните и целените от тях правни последици. Именно тези договори авторът нарича условно „групови договори”.

Планът на изследването е следният:

  • Първо, използван е индуктивния метод – разгледани са отделни договори, които притежават белезите на групови договори.
  • Второ, обобщени са техните общи черти, за да се създаде обликът на нов вид договор на облигационното право.
  • Трето, направено е сравнение на груповия договор със стоящи близко до него други сходни договори. Целта е да се направи разграничение между други подобни договори, за да се обособи самостоятелната правна същност на груповия договор.
     

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта