Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 11/2017 ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК

ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова

 

Анотация

Предмет на статията са приетите със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) промени в основанията за допускане на касационното обжалване, регламентирани в чл. 280, ал. 1 ГПК: изменението в съдържанието на т. 1 и включването на ново основание за достъп до касация на мястото на основанието по досегашната т. 2 на разпоредбата.

Анализът и достигнатите изводи за съдържанието и приложното поле на всяко от регламентираните основания за достъп до касация, както и на съотношението помежду им, са разгледани във връзка с приемането на нова ал. 3 на чл. 290, както и с отмяната на чл. 291 ГПК.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта