Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 3/2018 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Български English

Автор

Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Ас. Боян Бележков

 

Анотация

Предмет на разглеждане в статията са предаването на съд и подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно заседание като самостоятелен стадий на наказателния процес. Той представлява отделно обособена система от действия и правоотношения, насочени към предаването на обвиняемия на съд и подготовката на съдебното заседание.

С последните изменения на НПК процесуалната форма за предаване на обвиняемия на съд, а и за подготвителните действия за разглеждане на делото по същество, е единна и това е разпоредителното заседание с призоваването на заинтересованите лица и конституирането им като страни. Дейността в този стадий на процеса се явява гаранция за правата и законните интереси на гражданите, както и своеобразна пречка за насрочване на съдебно заседание, когато досъдебната фаза е проведена в нарушение на закона. Провеждането на разпоредително заседание с участието на страните укрепва и разширява принципа на състезателността при производството пред първата инстанция.

Друг е въпросът, че дейността в този стадии не се изчерпва само с разпоредителното заседание за предаване на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, а с извършването и на други дейности, като например образуването на съдебното производство.

Като се обосновава самостоятелното място на този стадий в цялостната наказателнопроцесуална дейност трябва да се подчертае в същото време и неговата функционална връзка с другите стадии на процеса. Този стадий по своята същност е контролен по отношение на дейността, извършена на досъдебната фаза и подготвителен по отношение следващия стадий – съдебното заседание на първата инстанция. Затова и от тази гледна точка, може да се определи и като средство за осъществяване на съдебен контрол върху дейността на органите на досъдебното производство.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта