Начало Архив на броевете 2021 БРОЙ № 1/2021 ОТНОСНО ПРАКТИКАТА ДА СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 264 ОТ ДОПК ПРИ ВПИСВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА

ОТНОСНО ПРАКТИКАТА ДА СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 264 ОТ ДОПК ПРИ ВПИСВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА

Български English

Автор

Лиляна Попова

 

Анотация

Статията разглежда практиката на част от съдиите по вписванията да изискват представянето на декларация по чл. 264 от ДОПК при вписването на законна ипотека. Разгледан е въпросът: как лицата, които по закон имат право да впишат законна ипотека да се снабдят с тази декларация, при все че за учредяване на законна, за разлика от договорна ипотека, не е необходимо волеизявление от страна на ипотекарния длъжник, напротив, вписването на законната ипотека е едностранен акт на кредитора и действително ли изискването на такава декларация, макар да съответства на буквата на закона, отговаря и на духа на същия? Доколко отказите на съдиите по вписванията в гореописаната хипотеза са правомерни, респ. следва ли същите да бъдат отменени като незаконосъобразни и да бъде указано извършване на вписването? Разработката цели да представи съществуващата и понастоящем противоречива съдебна практика относно необходимостта от представяне на декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК при вписване на законна ипотека.

 

Ключови думи

законна ипотека, съдия по вписванията, отказ, съделител, декларация, ДОПК

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта