БРОЙ № 1/2021

Български English
БРОЙ № 1/2021

Съдържание :

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Locked - ДЕЯНИЕТО ПРИ КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ - Надежда Чукалова

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ОТНОСНО ПРАКТИКАТА ДА СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 264 ОТ ДОПК ПРИ ВПИСВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА - Лиляна Попова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОТНОВО ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА СУБСТИТУЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ - Проф. д-р Огнян Стамболиев

Анотация / Отвори в PDF

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО:

Locked - СТОПАНСКАТА НЕПОНОСИМОСТ И НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА В ЧАСТНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО - Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2021 - БР. 8/2021)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта