Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 9/2012 ЗАКОННИЯТ ИНТЕРЕС КАТО ОБЕКТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА

ЗАКОННИЯТ ИНТЕРЕС КАТО ОБЕКТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА

Български English

Автор

Д-р Атанас Иванов, съдия

 

Анотация

Разпоредбата на чл. 56 от Конституцията на Република България установява най-широко съдържанието на правото на защита. Това право предполага задължение за държавата, чрез законодателството и прилагането на законите, да обезпечи ефективна възможност на гражданите да защитят нарушените или застрашените си права пред съдебни органи. Тази разпоредба в гражданското съдопроизводство преобразява абстрактния характер на правото на съдебна защита в конкретно право, възникващо при наличие на определени условия и в определени случаи.

Правото на съдебна защита на граждански правоотношения се осъществява чрез няколко форми, тъй като естеството и разнообразието на тези правоотношения обуславя техните особености и нуждата от гъвкавост, за да обхване защитата всички от тях. Разграничаването на нуждаещите се от защита права обуславят  разчленяването на защитата на тези права, в чиято съвкупност се състои гражданския процес като система от защитни производства.

Разпоредбата на чл. 2 ГПК визира само подадени молби за защита и съдействие на права. Възниква въпроса - а подлежат ли на защита законни интереси?

 

Ключови думи

законни интереси, право на защита, Конституция

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта