БРОЙ № 2/2015

Български English
БРОЙ № 2/2015

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ЧАСТИЧНАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРИ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН С ПОТРЕБИТЕЛ (ЧЛ. 146, АЛ. 5 ЗЗП) - КАТО ОСОБЕН СЛУЧАЙ НА НАКЪРНЯВАНЕ Н - Стоян Ставру

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - ЗА ЗАПОВЕДТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК – ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ОСПОРВАНЕ - Гл. ас. д-р Надежда Христова

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ – СЪЩНОСТ, ПРОЯВНИ ФОРМИ, ПРАВНА УРЕДБА В АПК - Евгени Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ЗА РАЗПИТА НА АНОНИМНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ПО НПК (ЧАСТ I) - Д-р Десислава Петрова, прокурор в СРП

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (14.01.2015 Г. - 14.02.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (14.01.2015 Г. - 14.02.2015 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 5/2015 - БР. 14/2015)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта