Home Archive 2015 ISSUE № 2/2015

ISSUE № 2/2015

Български English
ISSUE № 2/2015

Content:

CIVIL LAW:

Locked - ЧАСТИЧНАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРИ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН С ПОТРЕБИТЕЛ (ЧЛ. 146, АЛ. 5 ЗЗП) - КАТО ОСОБЕН СЛУЧАЙ НА НАКЪРНЯВАНЕ Н - Stoyan Stavru

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - DESIGNATION ORDERS FOR NATIONAL PARKS – ENTRY INTO FORCE AND LITIGATION /critical review of existing regulation/ - Chief Asst. Prof. Nadezhda Hristova, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Unlocked - СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ – СЪЩНОСТ, ПРОЯВНИ ФОРМИ, ПРАВНА УРЕДБА В АПК - Evgeni Stoyanov

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ЗА РАЗПИТА НА АНОНИМНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ПО НПК (ЧАСТ I) - Desislava Petrova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (14.01.2015 Г. - 14.02.2015 Г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (14.01.2015 Г. - 14.02.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 5/2015 - БР. 14/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map