БРОЙ № 1/2016

Български English
БРОЙ № 1/2016

Съдържание :

ОБЛИГАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ:

Locked - ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИЯ ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 238 ЗЗД - Николай Стоянов

Анотация / Отвори в PDF

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Locked - НЯКОИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 Г. НА ОСГК НА ВКС - Доц. д-р Иван Цветанов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Unlocked - ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В КАСАЦИОННОТО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - Валери Раданов

Анотация / Отвори в PDF

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВО:

Unlocked - ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – АКТУАЛНА УРЕДБА И ПРЕДЛАГАНИ ИЗМЕНЕНИЯ - Маргарита Хубенова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО:

Unlocked - ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 172Б НК - Тодор Тодоров

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.01.2016 г. – 31.01.2016 г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2016 – БР. 8/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - Решение № 149 от 29.12.2015 г. по т. д. № 1260/2014 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - Решение № 140 от 28.12.2015 г. по т. д. № 3682/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - Решение № 182 от 28.12.2015 г. по т. д. № 2383/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта