Home Archive 2016 ISSUE № 1/2016

ISSUE № 1/2016

Български English
ISSUE № 1/2016

Content:

CONTRACTUAL LAW:

Locked - ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИЯ ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 238 ЗЗД - Nikolay Stoyanov

Annotation / PDF

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - НЯКОИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 Г. НА ОСГК НА ВКС - Assoc. Prof. Ivan Tzvetanov, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Unlocked - ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В КАСАЦИОННОТО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - Valeri Radanov

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Unlocked - ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – АКТУАЛНА УРЕДБА И ПРЕДЛАГАНИ ИЗМЕНЕНИЯ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Unlocked - ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 172Б НК - Todor Todorov

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.01.2016 г. – 31.01.2016 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2016 – БР. 8/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - Решение № 149 от 29.12.2015 г. по т. д. № 1260/2014 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 140 от 28.12.2015 г. по т. д. № 3682/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 182 от 28.12.2015 г. по т. д. № 2383/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map