БРОЙ № 8/2016

Български English
БРОЙ № 8/2016

Съдържание :

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - ДОГОВОРЪТ ЗА КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПОТРЕБИТЕЛ - Проф. д-р Поля Голева

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ВЪПРОСИ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Доц. д-р Бисерка Маринова

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Unlocked - ЗА КОЛЕКТИВНОТО НАЧАЛО ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ - Доц. д-р Павел Сарафов

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, УРЕДЕНО В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - Д-р Младен Младенов

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 60/2016 - БР. 73/2016)

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 11.08.2016 Г. ПО Т. Д. № 781/2015 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта