Home Archive 2016 ISSUE № 8/2016

ISSUE № 8/2016

Български English
ISSUE № 8/2016

Content:

LEGISLATION:

Locked - ДОГОВОРЪТ ЗА КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПОТРЕБИТЕЛ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL LAW:

Locked - ВЪПРОСИ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Unlocked - ЗА КОЛЕКТИВНОТО НАЧАЛО ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ - Assoc. Prof. Pavel Sarafov, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - THE PROCEDURE ON CONSIDERING AND RESOLVING OF PROPOSALS AND SIGNALS, ARRANGED BY CODE ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE - Mladen Mladenov, PhD

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 60/2016 - БР. 73/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 11.08.2016 Г. ПО Т. Д. № 781/2015 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map