Home Archive 2016 ISSUE № 8/2016 ЗА КОЛЕКТИВНОТО НАЧАЛО ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА КОЛЕКТИВНОТО НАЧАЛО ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Български English

Author

Assoc. Prof. Pavel Sarafov, PhD

 

Annotation

В статията са разгледани:

-        Общите части в етажната собственост като фактор на колективното начало;

-        Общото събрание на етажната собственост като форма на колективност при уреждане на отношенията между етажните собственици;

-        Колективистичният подход при уреждане на отношенията с трети лица. Типичен пример в тази насока са отношенията с доставчиците на топлинна енергия;

-        Ограниченията при упражняване на правата като израз на колективното начало в етажната собственост.

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map