Home Archive 2016 ISSUE № 8/2016 РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 11.08.2016 Г. ПО Т. Д. № 781/2015 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 11.08.2016 Г. ПО Т. Д. № 781/2015 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

Български English

 

Annotation

Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато по обуславящия изхода на делото въпрос: При образувани две изпълнителни производства въз основа на едно и също изпълнително основание, първото от които е било прекратено по перемция, следва ли във второто производство, при насочване на изпълнението върху дружествен дял по реда на чл. 517, ал. 2 ГПК на общо основание да се приложи нормата на чл. 96, ал. 1 ТЗ относно 6 месечния срок, предхождащ налагането на запора по чл. 517, ал. 1 ГПК, или следва да се зачете (респ. присъедини) срокът, изтекъл по време на прекратеното изпълнително производство.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map