БРОЙ № 7/2017

Български English
БРОЙ № 7/2017

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Проф. д-р Валентина Попова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛОТО NЕ BIS IN IDEM - Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - СЪСТАВЪТ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ - Ас. Боян Бележков

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА НА САМОПРИЗНАНИЕТО - д-р Цветомир Панчев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 22.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 30.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2015 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.06.2017 Г. – 31.06.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 44/2017 – БР. 55/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта