Home Archive 2017 ISSUE № 7/2017

ISSUE № 7/2017

Български English
ISSUE № 7/2017

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛОТО NЕ BIS IN IDEM - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Pavlina Panova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - СЪСТАВЪТ НА СЪДА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ - Asst. Prof. Boyan Belezhkov

Annotation / PDF

Locked - ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА НА САМОПРИЗНАНИЕТО - Tzvetomir Panchev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 22.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 30.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2015 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.06.2017 Г. – 31.06.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 44/2017 – БР. 55/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map