БРОЙ № 9/2018

Български English
БРОЙ № 9/2018

Съдържание :

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ СПОРЕД ФРЕНСКОТО И БЕЛГИЙСКОТО ПРАВО – ЧАСТ I - Гл. ас. д-р Антонина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРЕКЛУЗИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА В СТАДИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОТО ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД КОНСТАТИРАНА НЕРЕ - Д-р Атанас Иванов, съдия

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА В СЪДЕБНАТА ФАЗА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО АПК - Красимира Мирчева

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ В МВР – ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ - ЧАСТ I - Галентин Грозев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 17.09.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 04.10.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2017 Г., ОСГТК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 91/2018 – БР. 99/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта